Izvestiya of Saratov University.

Economics. Management. Law

ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)


For citation:

Derunova E. A., Derunov V. A., Filatova I. N. Study of Consumer Behavior in the Perception of the Quality of High-tech Products, the Output Market Innovation Community. Journal Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 269-279.

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text PDF(Ru):
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
339.133.017

Study of Consumer Behavior in the Perception of the Quality of High-tech Products, the Output Market Innovation Community

Autors: 
Derunova Elena Anatolievna, Institute of Agrarian Problems of RAS
Derunov Vladimir Alexandrovich, Stolypin Volga Region Institute of Administration of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Filatova I. N., Saratov State University
Abstract: 

Introduction. The study of consumer behavior in the era of acute competition is an effective tool in promoting sales and improve business performance. Theoretical analysis. In the article the author wording categories of consumer behavior in selecting high-tech products, studied the factors affecting the ability of consumers to solvent. Discussion of results. Based on the analysis of consumer behavior on the results of the survey developed scheme of consumer behavior in selecting high-tech products. Investigated stages purchase decision. The need to apply this scheme in practice. Additionally, this article contains the practical part, where we study the behavior of the consumer in the perception of the quality of high-tech products and consumer typology held high-tech products that will allow more in-depth study each type of behavior and by offering exactly the properties and benefits that consumers need to increase the basic economic indicators of manufacturer of high-tech products.

Reference: 
 1. Borisov A. B. Bol’shoi ekonomicheskii slovar’ [Big Dictionary of Economics]. Moscow, Knizhnyi mir [World of Books], 2007. 860 p.
 2. Alieva Z. M. Formirovanie potrebitel’skogo povedeniia pod vliianiem marketinga otnoshenii [Formation of consumer behavior under the infl uence of relationship marketing]. Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava [Vestnik Belgorod University of Cooperation, Economics and Law], 2013, no. 2, pp. 27–30
 3. Voikin R. V. Potrebitel’skoe povedenie kak osnovopolagaiushchii faktor formirovaniia strategii organizatsii [Consumer behavior as a fundamental factor of formation of the organization’s strategy]. Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava [Vestnik Belgorod University of Cooperation, Economics and Law], 2009, no. 1, pp. 312–316.
 4. Derunova E. A. Organizatsionno-ekonomicheskii mekhanizm upravleniia innovatsionnoi deiatel’nost’iu v APK. [Organizational-economic mechanism of innovation management in Agribusiness]. Vestnik Irkutskoi gosudarstvennoi sel’skokhoziaistvennoi akademii [Vestnik of the Irkutsk State Agricultural Academy], 2012, no. 52, pp. 93–99.
 5. Komkov S. Yu . Predposylki i metodicheskie osobennosti otsenki innovatsionnoi vospriimchivosti proizvodstvennykh sistem [Background and methodical features innovative assessment of the susceptibility of production systems]. Vestnik Gomel’skogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Vestnik of the Gomel State Technical University], 2003, no. 3, pp. 78–88.
 6. Akhmetova E. I., Badamshina A. R. Sotsial’no-psikhologicheskii aspekt potrebitel’skogo povedeniia (na primere sel’skikh zhitelei) [Socio-psychological aspect of consumer behavior (for example, rural residents)]. Istoricheskaia i sotsial’no-obrazovatel’naia mysl’ [Historical, social and educational thought], 2013, no. 5(21), pp. 169–175.
 7. Derunova E. A., Firsova A. A. Issledovanie potre bitel’skogo povedeniia pri vybore vysokotekhnologich nykh produktov na regional’nom urovne [Research of consumer behavior at a choice of high-tech products at the regional level]. Izv. Saratov Univ. New Ser. Ser. Economics. Management. Law, 2013, vol. 13, iss. 3(1), pp. 342–347.
 8. Posypanova O. S. Ekonomicheskaia psikhologiia: psikhologicheskie aspekty povedeniia potrebitelei [Economic Psychology: psychological aspects of consumer behavior]. Kaluga, Izdatel’stvo Kaluzhskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Tsiolkovskogo Kaluga [Publisher Kaluga State University], 2012, 296 p.
 9. Sidorin A. V. Model’ potrebitel’skoi sredy v analize i prognozirovanii konkurentosposobnosti innovatsionnoi produktsii [Model of consumer protection in the analysis and forecasting of competitiveness of innovative products]. Internet-zhurnal «Naukovedenie» [Internet magazine «Science of Science»], 2013, no. 1, pp. 1–16.
 10. Derunova E., Semenov A. Study of the Problematic Issues of the Raw Material Orientation of the Economy: The Dutch Disease and its Infl uence on Innovative Development. World Applied Sciences Journal, 2013, 25 (9): 1295–1301.
 11. Snimshchikova I. V. Potrebitel’skii spros naseleniia i faktory, na ego vliiaiushchie [Consumer demand and the factors affecting its] Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava [Vestnik Belgorod University of Cooperation, Economics and Law], 2009, no. 4, pp. 33–37.
 12. Derunova E. A. Rynochno-gosudarstvennaia model’ upravleniia innovatsionnym razvitiem APK [Marketstate model of innovative development Agribusiness]. Innovatsionnyi Vestnik Region [
Received: 
22.04.2014
Accepted: 
13.05.2014
Available online: 
18.04.2024