Izvestiya of Saratov University.

Economics. Management. Law

ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)


For citation:

Averianova N. N. Moral and Ethical Parliamentary Deputy`S Image as the Subject of Legal Regulation. Journal Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2015, vol. 15, iss. 1, pp. 100-104. DOI: 10.18500/1994-2540-2015-15-1-100-104

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text PDF(Ru):
(downloads: 0)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
342.52

Moral and Ethical Parliamentary Deputy`S Image as the Subject of Legal Regulation

Autors: 
Averianova Natalia Nikolaevna, Saratov State University
Abstract: 

Introduction. The article analyzes the legal aspects of moral and ethical image and behavior of parliamentary deputy. Object. The main object of the paper is to study the legal nature and mechanism of implementation of the Rules of parliamentary ethics, as well as responsibility for the violation of moral norms by deputies. Results. The authors analyzed the legislative acts providing the basics of moral and ethical deputy`s image and regulating the ethical behavior of parliamentarians and their responsibility for the violation the law. It was revealed the Russian legislation contains many unresolved issues in the regulation of parliamentary deputy’s behavior. The provisions of the draft Code of Parliamentary Ethics were considered. The normative and obligatory nature of the document was ascertained. The authors proved that the condition obliged the deputies to keep the moral and ethical standards both during the service hours and off duty should be included in the Code. Conclusion. Тhe authors conclude that the Rules of parliamentary ethics should be obligatory. The legal provisions should have the broad interpretation implying the regulation of the behavior of deputies both at the service and off duty. The Code of Parliamentary Ethics should contain a wide and clearly-defined list of sanctions including deprivation of the deputy`s voting right at the parliamentary meetings for a certain period, fines, and deprivation of parliamentary mandate in cases of rough and systematic violations the law.

Reference: 
 1. Problemy konstitutsionno-pravovogo razvitiya Rossii. Doklad predsedatelya Konstitutsionnogo suda RF V. D. Zorkina ot 27.11.2013 g. (The problems of constitutional development of Russia. The report of the Chairman of the Constitutional Court of the Russian Federation V. D. Zorkin from 11.27.2013). Rossiyskoe agentstvo pravovoy i sudebnoy informatsii (Russian Agency of Legal and Judicial Information. Site). Available at: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20131127/269868270.html (accessed 19 November 2014).
 2. Sinyukov V. N. Rossiyskaya pravovaya sistema: vvedeniye v obshchuyu teoriyu [The Russian legal system: introduction to the general theory. 2nd ed.]. Moscow, Norma, 2010. 672 p.
 3. Fadeyev V. I., Varlen M. V. Deputatskiy mandat v Rossiy skoy Federatsii: konstitutsionno-pravovyye osnovy [The deputy mandate in the Russian Federation: the constitutional and legal basics]. Moscow, Norma, 2008. 448 p.
 4. Lyubimov A. P. Etika parlamentariya i nravstvennost zakonov (politicheskaya etika) [The ethics of a parlamentarian and morality of laws (political ethics)]. Moral i dogma yurista: professionalnaya yuridicheskaya etika: db. nauch. st. [Morals and Dogma of a lawyer: professional juridical ethics. Collection of scientifi c articles]. Moscow, Eksmo, 2008, pp. 67–83.
 5. O statuse chlena Soveta Federatsii i statuse deputata Gosu darstvennoy Dumy Federalnogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii: feder. zakon ot 8 maya 1994 g. № 3-FZ (red. ot 21.07.2014) [On the status of a member of the Federation Council and the status of the deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. Federal law from May 8, 1994, № 3-FZ (as amended on 07.21.2014)]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 1994, no. 2, article 74; 2014, no. 30 (pt. I), article 4217.
 6. O reglamente Gosudarstvennoy Dumy Federalnogo Sobraniya RF: postanovleniye Gosudarstvennoy Dumy Federalnogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii ot 22 yanvarya 1998 g. № 2134-II GD (red. ot 02.07.2014 g.) [On the Rules of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. Decree of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation from January 22, 1998 № 2134-II DG (as amended on 02.07.2014)]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation],1998, no. 7, article 801; 2014, no. 27, article 3719.
 7. O Komissii Gosudarstvennoy Dumy po voprosam deputatskoy etiki: postanovleniye Gosudarstvennoy Dumy Federalnogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii ot 13 yanvarya 2012 goda № 14-6 GD (red. ot 10.10.2014 g.) [On the State Duma Commission on Parliamentary Ethics. Decree of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation from January 13, 2012 № 14-6 DG (as amended on 10.10.2014]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2012, no. 4, article 457; 2014, no. 42, article 5649.
 8. Avakian S. A. Deputat: status i deyatelnost [Deputy: the status and activity]. Moscow, Politizdat, 1991. 288 p.
 9. Shishkina N. E. Nekotoryye aspekty deputatskoy etiki: imperativnyy i svobodnyy deputatskiy mandat (Some aspects of parliamentary ethics: mandatory and free parliamentary mandate). Sibirskiy yuridicheskiy vestnik [Siberian Law Herald], 2005, no. 4. Yuridicheskaya Rossiya. Federalnyy pravovoy portal (Legal Russia. Federal legal portal). Available at: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1229742 (accessed 17 November 2014).
 10. Kodeks parlamentskoy etiki: proyekt federalnogo zakona (The Code of Parliamentary Ethics: the draft federal law). The document has not been published. Gazeta.ru. Site. Available at: http://www.gazeta.ru/parliament/info/laws/12832.shtml (accessed 10 November 2014).
 11. Kolesnikov E. V., Pazhetnykh D. V. Aktualnyye voprosy parlamentskogo immuniteta chlenov verkhnikh palat parlamenta (na primere Rossiyskoy Federatsii, Frantsii, FRG) [The topical issues of the parliamentary immunity of members of the Parliament upper chambers (on the example of the Russian Federation, France, Germany)]. Konstitutsionnoye i munitsipalnoye pravo [Constitutional and municipal law], 2009, no. 4, pp. 12–18.
 12. Obshchestvennoye mneniye – 2013 (The public opinion on the 2013. Iss. 15. Moscow, Levada-Center. 2014. 258 p.). Analiticheskij tsentr Yuriya Levady (Yuri Levada Analytical Center. Site). Available at: http://www.levada.ru/books/obshchestvennoe-mnenie-2013 (accessed 15 November 2014).
 13. Borisov A. D., Dvorskiy M. K. Deputat – eticheskiy etalon (Deputy – an ethical standard). Aktualnyye problemy yurisprudentsii v sovremennoy Rossii. Materialy III Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy internet-konferentsii («The actual problems of jurisprudence in modern Russia». Materials of III All-Russian scientific and practical Internet conference). Mezhregionalniy otkrytiy sotsialniy institute (Interregional Open Social Institute. Site). Available at: http://mosi.ru/en/node/2384 (accessed 15 November 2014)
 14. Kodeks sudeyskoy etiki ot 19 dekabrya 2012 g. (utv. VIII Vserossiyskim syezdom sudey 19 dekabrya 2012 g.) (The Code of Judicial Ethics from 19 December 2012 (adopted by VIII All-Russian Congress of Judges of December 19, 2012)). Verkhovny Sud Rossiyskoy Federatsii (The Supreme Court of the Russian Federation. Site). Available at: http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=7060 (accessed 15 November 2014).
Received: 
17.11.2014
Accepted: 
16.12.2014