Izvestiya of Saratov University.

Economics. Management. Law

ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)


For citation:

Veliyeva D. S. Protection of Human Rights in the Activities of Legislative (Representative) Bodies of State Power of Subjects of the Russian Federation. Journal Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2016, vol. 16, iss. 3, pp. 346-353. DOI: 10.18500/1994-2540-2016-16-3-346-353

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text PDF(Ru):
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
342.52

Protection of Human Rights in the Activities of Legislative (Representative) Bodies of State Power of Subjects of the Russian Federation

Autors: 
Veliyeva Djamila Saifaddinovna, Stolypin Volga Region Institute of Administration of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: 

Introduction. Protection of rights and freedoms is one of the most important activities of legislative (representative) bodies of state power of subjects of the Russian Federation. Theoretical analysis. The paper analyzes constitutional legal regulation of the rights and freedoms in the activity of legislative (representative) bodies of state power of subjects of the Russian Federation. In the Russian Federation rights and freedoms of man and citizen are recognized and guaranteed on the basis of the principle of equality under the universally recognized principles and norms of international law and in accordance with the Constitution of the Russian Federation. The author comes to the conclusion about the necessity of compliance with national and international standards in adopting laws of subjects of the Russian Federation governing the implementation and protection of the rights and freedoms of man and citizen. Results. On the basis of the conducted analysis, the substantiates the necessity of compliance with the Constitution of the Russian Federation in legislative activity of regional parliaments in the adoption of legal acts with the aim of preventing restrictions of human rights.

Reference: 
 1. Konstitutsiia Rossiiskoi Federatsii (priniata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) (s uchetom popravok ot 30.12.2008 № 6-FKZ, ot 30.12.2008 № 7-FKZ, ot 05.02.2014 № 2-FKZ, ot 21.07.2014 № 11-FKZ) [The Constitution of the Russian Federation (adopted by the popular vote of 12.12.1993) (amended on 30.12.2008 № 6-FKZ, on 30.12.2008 № 7-FKZ, on 05.02.2014 № 2-FKZ, on 21.07.2014 № 11-FKZ )]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2014, no. 31, art. 4398.
 2. Po delu o proverke konstitutsionnosti chasti 1 stati 1, chasti 1 stati 2 i stati 3 Federalnogo zakona «O poryadke rassmotreniya obrascheniy grazhdan Rossiyskoy Federatsii » v svyazi s zaprosom Zakonodatelnogo Sobraniya Rostovskoy oblasti: postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 18.07.2012 № 19-P [On business about check of constitutionality of part 1 of article 1, paragraph 1 of article 2 and article 3 of the Federal law «On procedure of consideration of citizens of the Russian Federation» in connection with the request of the Legislative Assembly of the Rostov region. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 18.07.2012 № 19-P]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2012, no. 31, art. 4470.
 3. Konstitutsionnoe pravo i politika: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf.: Yuridicheskiy fakultet MGU im. M. V. Lomonosova, 28–30 marta 2012 g. / otv. red. S. A. Avakyan [Constitutional law and politics: proceedings of the International scientifi c conference: Law faculty of Lomonosov Moscow State University, 28–30 March 2012. Ed. by S. A. Avakyan]. Moscow, Yurist Publ., 2012. 800 p.
 4. Kommentariy k Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii (po sta teynyiy). 2-e izd., pererab. i dop. / pod red. L. A. Okun kova [A commentary on the Constitution of the Russian Federation (ite mized). 2nd ed., rev. and add. Ed. by L. A. Okunkov]. Moscow, BECK Publ., 1996. 664 p.
 5. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii. Nauchno-prakticheskiy kommentariy (postateynyi) / pod red. Yu. A. Dmit rieva [The Constitution of the Russian Federation. Scientifi c-practical commentary (itemized). Ed. by Yu. A. Dmitriev]. Moscow. Yustitsinform Publ., 2007. 616 p.
 6. Kommentariy k Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii (posta teynyi) / pod red. V. D. Zorkina. 2-e izd., pere smotr [A commentary on the Constitution of the Russian Federation (itemized). Ed. by V. D. Zorkin. 2nd ed., rev.]. Moscow, Norma, INFRA-M Publ., 2011. 1008 p.
 7. Po zaprosu Pravitelstva Chelyabinskoy oblasti o proverke konstitutsionnosti polozhenii abzatsa tret’ego punkta 5 stat’i 55 Zakona Rossiyiskoi Federatsii «Ob obrazovanii » i punkta 5 stat’i 83 Biudzhetnogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii: opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 08.02.2007 № 322-O-P (On request of the Government of the Chelyabinsk region about check of constitutionality of provisions of the third paragraph of paragraph 5 of article 55 of the Law of the Russian Federation «On education» and paragraph 5 of article 83 of the Budget code of the Russian Federation». Defi nition of the Constitutional Court of the Russian Federation of 08.02.2007 № 322-O-P). Vestnik Konstitutsionnogo Suda RF (Bulletin of the Сonstitutional Court of the Russian Federation), 2007, no. 4. ATP «Consultant» [electronic resource].
 8. Po delu o proverke konstitutsionnosti abzatsa pervogo punkta 4 stat’i 64 Zakona Leningradskoi oblasti «O vyiborakh deputatov predstavitel’nykh organov mestnogo samoupravleniia i dolzhnostnykh lits mestnogo samoupravleniia v Leningradskoi oblasti» v sviazi s zhaloboi grazhdan V. I. Gnezdilova i S. V. Pashigorova: postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 29.11.2004 № 17-P [On business about check of constitutionality of the paragraph of fi rst point 4 of article 64 of Law of the Leningrad region «About elections of deputies of representative bodies of local self-government bodies and offi cials of local self-government in Leningrad region» in connection with complaints of citizens V. I. Gnezdilova and S. V. Paligorova. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 29.11.2004 №17-P]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2004, no 49, art. 4948.
 9. Po delu o proverke konstitutsionnosti chasti vtoroy stat’i 3 Zakona Orenburgskoy oblasti ot 18 sentyabrya 1997 goda «O vyiborah deputatov Zakonodatelnogo Sobraniya Orenburgskoy oblasti» v sviazi s zhaloboy grazhdan G. S. Borisova, A. P. Buchneva, V. I. Loshmanova i L. G. Makhovoy: postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 23.03.2000 № 4-P [On business about check of constitutionality of part two of article 3 of the Law of the Orenburg region of September 18, 1997 «About elections of deputies of Legislative Assembly of the Orenburg region» in connection with complaints of citizens G. S. Borisov, P. A. Buchnev, V. I. Loshmanov and L. G. Makhova. Resolution of the constitutional Court of the Russian Federation of 23.03.2000 № 4-P]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2000, no. 13, art. 1429.
 10. Po delu o proverke konstitutsionnosti podpunkta «l» punkta 25 stat’i 38 Federalnogo zakona «Ob osnovnykh garantiiakh izbiratelnykh prav i prava na uchastie v referendume grazhdan Rossiiskoy Federatsii» i punkta 10 chasti 9 stat’i 41 Zakona Vologodskoi oblasti «O vyborakh deputatov Zakonodatel’nogo Sobraniia Vologodskoi oblasti» v sviazi s zhaloboi obschestvennogo ob#edineniia «Politicheskaya partiia “Soyuz pravykh sil”»: postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 11.03.2008 № 4-P [On business about check of constitutionality of the subparagraph «l» of item 25 of article 38 of the Federal law «On basic guarantees of electoral rights and the right to participate in referendum of citizens of the Russian Federation» and paragraph 10 of part 9 of article 41 of the Law of the Vologda region «On elections of deputies of Legislative Assembly of the Vologda region» in connection with the complaint of the public Association «Political party “Union of right forces”». Resolution of the Сonstitutional Court of the Russian Federation of 11.03.2008 № 4-P]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2008, no. 11 (pt. 2), art. 1073.
 11. Umnova I. A. Problemy defederalizatsii i perspektivy optimizatsii sovremennoi rossiyskoi modeli razgranicheniia predmetov vedeniia i polnomochii v kontekste doktriny subsidiarnosti [Problems of defederalization and optimisation opportunities of the modern Russian model of differentiation of subjects of conducting and powers in the context of the doctrine of subsidiarity]. Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie [Comparative constitutional review], 2012, no. 2, pp. 45–55.
 12. Ob obschikh printsipakh organizatsii zakonodatel’nykh (predstavitel’nykh) i ispolnitel’nykh organov gosudarstvennoi vlasti sub#ektov Rossiiskoi Federatsii: federal’nyi zakon ot 06.10.1999 № 184-FZ (red. ot 03.11.2015) [On General principles of organization of legislative (representative) and Executive bodies of state power of subjects of the Russian Federation. Federal law of 06.10.1999 № 184-FZ (an edition of 03.11.2015)]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 1999, no. 42, art. 5005; 2015, no. 45, art. 6204.
 13. Kontseptsii dolgosrochnogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiia Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 goda [The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period till 2020]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2008, no. 47, art. 5489.
 14. Fedorova M. Yu. Korporativnye modeli sotsialnoi zaschity: konstitutsionnye osnovy i otraslevoe regulirovanie [Corporate model of social protection: constitutional framework and sector regulation]. 20 let Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii: aktualnye problemy yuridicheskoi nauki i pravoprimeneniia v usloviiakh sovershenstvovaniia rossiiskogo zakonodatel’stva: Chetvertyi permskiy mezhdunarodnyi kongress uchenyih-yuristov [20 years of the Constitution of the Russian Federation: actual problems of legal science and law enforcement in terms of improving the Russian legislation: the Fourth Perm International Congress of legal scholars: selected materials (Perm, 18–19 October 2013). Ans. ed. O. A. Kuznetsova]. Perm, 2013, рр. 231–233.
 15. Ob otkaze v udovletvorenii zayavleniia o priznanii chastichno nedeistvuiuschim postanovleniia Pravitel’stva RF ot 17.11.2000 № 857-64ss «O realizatsii Ukaza Prezidenta RF ot 23.08.2000 № 1563 “O neotlozhnyih merah sotsialnoy podderzhki spetsialistov, osuschestvlyayuschih deyatelnost v oblasti yadernogo oruzheynogo kompleksa Rossiyskoy Federatsii”»: reshenie Verhovnogo Suda RF ot 16.04.2015 № AKPI15-58 (About refusal in satisfaction of the statement for recognition partially invalid the Resolution of the RF Government of 17.11.2000 № 857-64ss «About implementation of Decree of the President of the Russian Federation of 23.08.2000 № 1563 “On urgent measures of social support of specialists working in the nuclear weapons complex of the Russian Federation”». Decision of the Supreme Court of 16.04.2015 № АКПИ15-58). ATP «Consultant» [electronic resource].
 16. O Strategii natsionalnoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii do 2020 goda: ukaz Prezidenta RF ot 12.05.2009 № 537 (red. ot 01.07.2014) [On the national security Strategy of Russian Federation until 2020. Decree of the President of the Russian Federation of 12.05.2009 № 537 (an edition of 01.07.2014)]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2009, no. 20, art. 2444; 2014, no. 27, art. 3754.
 17. O pravovom polozhenii inostrannykh grazhdan v Rossiiskoi Federatsii (s izm. i dop., vstup. v silu s 24.07.2015): federal’nyi zakon ot 25.07.2002 № 115-FZ (red. ot 13.07.2015) [On the legal status of foreign citizens in the Russian Federation (ch. and ext., preface. effective 24.07.2015). Federal law of 25.07.2002 № 115-FZ (an edition of 13.07.2015)]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2002, no. 30, art. 3032; 2015, no. 29 (pt. I), art. 4356.
 18. Ob okhrane sem'i, materinstva, ottsovstva i detstva v Respublike Sakha (Yakutiya): Zakon Respubliki Sakha (Yakutiya) ot 17.12.2008 643-Z № 147-IV (red. ot 10.06.2014) (priniat postanovleniem GS (Il Tumen) RS(Ya) ot 17.12.2008 Z № 148-IV) (On the protection of family, motherhood, fatherhood and childhood in the Republic of Sakha (Yakutia). Law of the Republic of Sakha (Yakutia) of 17.12.2008 643-Z № 147-IV (an edition of 10.06.2014) (adopted by the decree of the HS (Il Tumen) RS(I) of 17.12.2008 Z № 148-IV)). ATP «Consultant» [electronic resource].
 19. Ob otkaze v prinyatii k rassmotreniiu zhaloby grazhdanina Kitaiskoi Narodnoi Respubliki Chzhen Hua na narushenie ego konstitutsionnykh prav chast’iu 1.1 stat’i 18.8 Kodeksa Rossiiskoi Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniiakh: opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 05.03.2014 № 628-O (About refusal in admission for consideration the complaint of the citizen of the people’s Republic of China Zheng Hua on the violation of his constitutional rights by part 1.1 of article 18.8 of the Russian Code of administrative offences. Defi nition of the Constitutional Court of the Russian Federation of 05.03.2014 № 628-О). ATP «Consultant» [electronic resource].
Received: 
22.06.2016
Accepted: 
20.07.2016