Izvestiya of Saratov University.

Economics. Management. Law

ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)


For citation:

Torosyan R. A. International Standards of Gender Equality. Journal Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2015, vol. 15, iss. 3, pp. 347-352. DOI: 10.18500/1994-2540-2015-15-3-347-352

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text PDF(Ru):
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
342.41

International Standards of Gender Equality

Autors: 
Torosyan R. A., Saratov State University
Abstract: 

The article is devoted to the research of the international standards of gender equality fixed in is international-legal acts. Discussion. As a result of the research of international-legal documents, the author, places emphasis on the biggest group of international-legal standards which the rights and freedoms of a person and citizen belong to. The special attention is paid to the reasons according to which the activity of the international organizations was more directed on protection of the rights of women subject to discrimination. The author draws a conclusion that women subject to earlier gender discrimination, in general, reached the same level, as men, during the realization of their rights. However, as much more attention is paid to women, both at international and national levels, there are spheres in which men are discriminated. Conclusion. As a result of the analysis of activity of the international organizations and also international – the legal documents fixing the international standards of gender equality, the author comes to the conclusion that at the heart of the considered international documents in the field of human rights there are such important principles as gender equality and inadmissibility of discrimination on the basis of gender. However, implementation of provisions of the international documents containing the international standards of ensuring gender equality is carried out not to the full extent, that is caused by the lack of effective national mechanisms of protection against discrimination on the basis of gender.

Reference: 
 1. Mezhdunarodnye normy i standarty v oblasti prav cheloveka (Uchebnyj kurs OON) [The international standards and standards in the fi eld of human rights (The Training course of the UN)]. Sovetskij zhurnal mezhdunarodnogo prava [Soviet magazine of international law], 1991, no. 2, pp. 28‒67.
 2. Ustav Organizacii Ob#edinennyh Nacij 1945 goda. (Charter of the United Nations of 1945). Available at: http://www.un.org/ru/documents/charter/preamble.shtml (accessed 21 March 2015). 
 3. Oficial’nyj sajt OON. Vspomogatel’nye organy JEKOSOS. Komissija po polozheniju zhenshhin (Offi cial site of the UN. Subsidiary bodies of EKOSOS. Commission on the Status of Women). Available at: http://www.un.org/ ru/ecosoc/about/women_commission.shtml (accessed 21 March 2015).
 4. Vseobshhaja deklaracija prav cheloveka 1948 goda (Universal declaration of human rights of 1948). Avai lable at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ declhr (accessed 21 March 2015).
 5. Konvencija o zashhite prav cheloveka i osnovnyh svobod (Zakljuchena v g. Rime 04.11.1950) (s izm. ot 13.05.2004) (vmeste s «Protokolom [№ 1]» (Podpisan v g. Parizhe 20.03.1952), «Protokolom № 4 ob obespechenii nekotoryh prav i svobod pomimo teh, kotorye uzhe vkljucheny v Konvenciju i pervyj Protokol k nej» (Podpisan v g. Strasburge 16.09.1963), «Protokolom № 7» (Podpisan v g. Strasburge 22.11.1984)) [The convention on protection of human rights and fundamental freedoms (It is concluded in Rome 04.11.1950) (with amendment of 13.05.2004) (together with «Protocol [№ 1]» (It is signed in Paris 20.03.1952), «Protocol № 4 on ensuring some rights and freedoms besides what are already included in the Convention and the fi rst Protocol to it» (It is signed in Strasbourg 16.09.1963), «Protocol № 7» (It is signed in Strasbourg 22.11.1984))]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2001, no. 2, art. 163.
 6. Akimova Yu. A. Konstitucionnyj princip ravnopravija muzhchiny i zhenshhiny (na primere zakonodatel’stva RF i FRG) [The constitutional principle of equality of the man and woman (on the example of the legislation of the Russian Federation and Germany). Cand. jur. sci. diss.]. Moscow, 2005. 174 p.
 7. Mezhdunarodnyj pakt ob jekonomicheskih, social’nyh i kul’turnyh pravah. Prinjat rezoljuciej 2200 A (XXI) General’noj Assamblei ot 16 dekabrja 1966 goda (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. It is accepted by the resolution 2200 A (XXI) of General Assembly of December 16, 1966). Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ pactecon.shtml (accessed 24 March 2015).
 8. Mezhdunarodnyj pakt o grazhdanskih i politicheskih pravah. Prinjat rezoljuciej 2200 A (XXI) General’noj Assamblei ot 16 dekabrja 1966 goda (International Covenant on Civil and Political Rights. It is accepted by the resolution 2200 A (XXI) of General Assembly of December 16, 1966). Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (accessed 21 March 2015).
 9. Mezhdunarodnuju hartiju prav cheloveka obrazujut tri dokumenta (The international charter of human rights is formed by three documents). Evropejskij Ombudsmen (European Ombudsman. Site). Available at: http://euroombudsman.org/reference/theory/mezhdunarodnuyuhartiyu-prav-cheloveka-obrazuyut-tri-dokumenta (accessed 11 April 2015).
 10. Sarsembaeva R. B. Realizacija gendernoj politiki v islamskih stranah (analiticheskij obzor) (Realization of gender policy in the Islamic countries (analaytical review). Available at: http://e-islam.kz/ru/islam-zhane-qagam/vnutrennie-kategorii/islam-zhane-aiel/item/530-eislam (accessed 21 March 2015).
 11. Mezhdunarodnye normy i standarty v oblasti prav cheloveka (The international standards and standards in the fi eld of human rights). Available at: http://b-bratstvo.ru/brat/mvd/mvdfiles/mvd-13.html (accessed 11 April 2015).
 12. Maksimov A. A. Konstitucionno-pravovye osnovy obespechenija ravenstva prav i svobod muzhchin i zhenshhin [Constitutional and legal bases of ensuring equal rights and freedoms of men and women. Cand. jur. sci. diss.]. Moscow, 2013. 196 p.
 13. Deklaracija o likvidacii diskriminacii v otnoshenii zhenshhin. Prinjata rezoljuciej 2263 (XXII) General’noj Assamblei OON ot 7 nojabrja 1967 goda (The declaration on elimination of discrimination against women. It is accepted by the resolution 2263 (XXII) General Assembly of November 7, 1967). Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/women_discrimination.shtml (accessed 21 March 2015).
 14. Konvencija o likvidacii vseh form diskriminacii v otnoshenii zhenshhin. Prinjata rezoljuciej 34/180 General’noj Assamblei ot 18 dekabrja 1979 goda (Convention on elimination of all forms of discrimination against women. It is accepted by the resolution 34/180 of General Assembly of December 18, 1979). Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (accessed 21 March 2015).
 15. Kalabihina I. E. Rukovodstvo po genderno-orientirovannomu bjudzhetirovaniju (Rukovodstvo on genderno – to the focused budgeting). Mezhdunarodnyj centr gendernogo bjudzhetirovanija i upravlenija OOO zhenshhiny (International center of gender budgeting and management of open company of the woman). 2013, pp. Available at: https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp://isithink.com/wp-content/uploads/2014/04/rukovodstvo_gob_12-12-12_pechat-1.pdf&name=rukovodstvo_gob_12-12-12_pechat-1.pdf&c=55b6739c74e5 (accessed 21 March 2015).
 16. Rekomendacija № R (98) 14 Komiteta Ministrov Soveta Evropy gosudarstvam-chlenam «O primenenii kompleksnogo podhoda k probleme ravenstva mezhdu muzhchinami i zhenshhinami» (Prinjata Komitetom Ministrov 7 oktjabrja 1998 g.) (The recommendation №. R (98) 14 of Committee of Ministers of the Council of Europe to member states «About application of an integrated approach to an equality problem between men and women» (It is accepted by Committee of Ministers of October 7, 1998)). Available at: http://www.echr-base.ru/rec98_14.jsp (accessed 24 March 2015).
 17. Shtyleva M. V. Formirovanie politiki gendernogo ravnopravija v Evropejskom sojuze (1950–2010) (Formation of the policy of gender equality in the European Union (1950–2010)). Zhurnal issledovanij social’noj politiki (The journal of social policy studies), 2013, T. 11, no. 1, pp. 87–102. Available at: https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp://ecsocman.hse.ru/hsedata/2013/07/01/1285634995/ShtyliovsJISP_11_1.pdf&name=ShtyliovsJISP_11_1.pdf&c=55b67 beec991-&page=3 (accessed 21 March 2015).
 18. Tartakovskaja I. N. Gendernaja politika v Evropejskom Sojuze [Gender policy in the European Union]. Gendernoe ravenstvo v sovremennom mire: rol’ nacional’nyh mehanizmov [Gender equality in the modern world: a role of national mechanisms. Ed. by O. A. Voronina]. Moscow, 2008, pp. 50‒68.
 19. Hartija osnovnyh prav Evropejskogo Sojuza (Prinjata v g. Nicce 07.12.2000) [A charter of basic rights of the European Union (It is accepted in Nice 07.12.2000)]. Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava [Moscow magazine of international law], 2003, no. 2, pp. 302–314.
 20. Direktiva Evropejskogo parlamenta i Soveta Evropejskogo sojuza 2006/54/ES ot 5 ijulja 2006 g. ob implementacii principa ravnyh vozmozhnostej i ravnogo obra shchenija dlja muzhchin i zhenshhin v voprosah zanjatosti i dostupa k rabote (v novoj redakcii) (The directive of the European parliament and Council of the European Union 2006/54/EU of July 5, 2006 about implementation of the principle of equal opportunities and the equal address for men and women in questions of employment and access to work (in the new edition)). ATP «Garant» [electronic resource].
 21. Dogovor, uchrezhdajushhij Evropejskoe soobshhestvo (Rim, 25 marta 1957 g.) (konsolidirovannyj tekst s uchetom Niccckih izmenenij) (ne dejstvuet) (The contract establishing the European Community (Rome, on March 25, 1957) (the consolidated text taking into account Nizzskikh of changes) (doesn’t work)). ATP «Consultant» [electronic resource].
Received: 
22.07.2015
Accepted: 
19.08.2015