Cite this article as:

Рудь А. Е. Institutional Factors of Competitiveness of the Organization: Concept, Classification, Laws of Relationships. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Economics. Management. Law, 2016, vol. 16, iss. 4, pp. 399-?. DOI: https://doi.org/10.18500/1994-2540-2016-16-4-399-403


Heading: 

Institutional Factors of Competitiveness of the Organization: Concept, Classification, Laws of Relationships

Introduction. Improving the competitiveness of organizations in the context of external challenges and economic crisis is one of the pillars of modern economic strategy of the state. The practice of developed countries shows that the determining condition for improving the competitiveness of organizations is an effective interaction between the various institutions. Hence the problem of the relationship between various institutional factors and their impact on the competitiveness of the organizations are very important. Theoretical analysis. The article discusses various approaches to identifying priority institutional factors affecting the competitiveness of organizations. Results. The author’s interpretation of the concept of «institutional factors», the author’s classification of institutional factors, including providing and blocking factors, the regularities of the relationships between them and shows their influence on the competitiveness of organizations.

References: 

1. Skvorcova G. Strukturnye i institutsionalnie faktory ekonomicheskogo rosta [Structural and institutional factors of economic growth]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World economy and international relations], 2010, no. 3, pp. 73–81.

2. Annenkov I. S. Institutsionalnye faktory povysheniya konkurentosposobnosti predpriyatiya na osnove sistemy upravleniya znaniyami [Institutional factors of increasing the competitiveness of the enterprise based on knowledge management]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [The news of Volgograd State Technical University], 2011, no. 14 (87), pp. 42–50.

3. Hakimov A. H. Institutsionalnye faktory predprinimatel’skoi deyatel'nosti v usloviyakh rynochnoi transformatsii [Institutional factors of entrepreneurship in conditions of market transformation]. Moscow, Prospect Publ., 2015. 125 p.

4. Bodyakov O. P. Sovershenstvovanie institutsional’noi sredy kak faktor povysheniya effektivnosti funktsionirovaniya promyshlennykh predpriyatii (na primere myasnoi promyshlennosti) [Improving the institutional environment as a factor of increase of effi ciency of functioning of industrial enterprises (on the example of the meat industry). Cand. econ. sci. thesis diss.]. Krasnodar, 2012. 24 p.

5. Nort D. Instituty, institutsional’nie izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, institutional change and economic performance]. Moscow, Fund of the economic book «Beginning» Publ., 1997. 180 p.

6. Tertyshnyi S. A. Byurokratiya i korruptsiya kak formy proyavleniya institutsional'nykh lovushek v ekonomike Rossii [Bureaucracy and corruption as forms of institutional traps in the Russian economy]. Problemy sovremennoi ekonomiki [Problems of the modern economy], 2012, no. 1 (41), pp. 51‒55.

Full Text (PDF): 
Status: 
опубликована
Short Text (PDF):