Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)


Tsybulevskaya Elena V.

Tsybulevskaya Elena V.'s picture
Lastname: 
Tsybulevskaya
First name: 
Elena
Middle name: 
V.
Sex: 
Female
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Pastushenko E. N., Tsybulevskaya E. V. Discretion in Enforcement Measures of Bank of Russia: Statement of the Problem