Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)


Latyshov Igor Vladimirovich

Latyshov Igor Vladimirovich's picture
Lastname: 
Latyshov
First name: 
Igor
Middle name: 
Vladimirovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да