Senokosovа Olga V.

Senokosovа
Olga
V.
Country: 
Position: 
доцент
Scientific degree: 
кандидат экономических наук